Doktor Gregory Leković, neurohirug u House Ear Institute, Los Angeles, želi da učestvuje u programima razmene znanja sa otolozima i neurohirurzima Srbije

dr-gregory-lekovic

Serbian:

House Ear Institute, poznat svim otolozima sveta, pionirska ustanova u smislu kliničke primene novih metoda u hirurgiji i novih tehnologija (prvi kohlearni implant primenio je William House 1968) uvek je imao i saradnike neurohirurge, koji su redovni partneri otologa u zahvatima na malomoždanom uglu.

Kao naslednik poznatog neurohirurga Hitselbergera izabran je Dr Gregory Leković, Amerikanac našeg porekla. Saznavši za programe razmene znanja Švajcarskog društva prijatelja ORL, ponudio se da o vlasitom trošku dođe u Srbiju, održi predavanja u svojim iskustvima u interdisciplinarnoj hirugiji laterobaze, i pritom obiđe otološka odeljenja u Srbiji. Saradnja sa HEI znači, da će pod izvesnim uslovima lekari iz Srbije moći da posete Los Angeles kako bi naučili specijalne zahvate (npr. translabirintarne operacije neurinoma vestibularnog živca, neurektomije kod Menijerove bolesti, transtemporalni pristup unutrašnjem slušnom hodniku i td.) CV dr Lekovića čitajte pod Saopstenja.