Greška u narudžbenoj listi

swiss-ambassador-wilhelm-meier

Serbian:

Greška u narudžbenoj listi uslovila je potrebu da se preparati za kurs preparacije temporane kosti metnu u gipsani mulaž. Na slici, profesori Dergenc i Podvinec pokazuju Švajcarskom ambasadoru g. W.Meieru preparate i radna mesta za polaznike kursa u odeljenju eksperimentalne hirurgije VMA. Za sledeće kurseve biće obezbeđeni metalni držači preparata!