Kurs preparacije temporalne kosti 2/3 marta 2006

kurs-preparacije-temporalne-kosti-2-3-mart-06

Serbian:

Profesor O’Donoghue uvodi učesnike kursa u tehniku rada. Prvi zadatak bio je frezovanje znakova na sirovom jajetu. Svi učesnici uspešno su obavili zadatak bez oštećenja amnionske opne, tako da hemisko čišćenje odela nije bilo potrebno!