Letnja škola otorinolaringologije u Sremskim Karlovcima

Serbian:

Ideja Letnje škole u našoj struci rođena je u Švajcarskoj. Po prvi put pre osam godina, istaknuti nastavnici  i specijalisti za određena naučna i klinička pitanja iz cele Švajcarske dva su dana održavali intenzivna interaktivna predavanja specijalizantima iz cele zemlje.  Uspeh kod mladih lekara uskoro je prevazišao  skepsu, koja je pratila osnivanje ovog oblika interkliničke nastave, pa je Letnja škola postala najpopularniji vid edukacije kod švajcarskih specijalizanata otorinolaringologije. Organizator danas mora da se brani od navale prakticirajućih lekara i specijalista sa klinika koji bi želeli da učestvuju, bilo kao predavači ili  kao polaznici.

ORL-BAL, Savez  otorinolaringoloških klinika  severozapadne Švajcarske (Univezitetska klinika  u Baselu i nastavne baze Aarau, Olten i Liestal) osnovao je ORL-BAL International (OBI), aktiv koji radi na međunarodnoj razmeni znanja. Preko njenog predsednika prof. M. Podvineca,  ideja Letnje škole došla je do Novog Sada, gde profesori Dragan Dankuc, Rajko Jović, Ljiljana Vlaški, Predrag Komazec i njihovi timovi  već godinama rade na edukaciji u širem regionu. U profesoru Milanu Stankoviću iz Niša, profesorima Dragani Đerić i Predragu Arsoviću iz Beograda i drugima, našli su konstruktivne, aktivne saveznike. Trebalo je  uvesti novi vid nastave u tradicionalni sistem edukacije sa frontalnim predavanjima : u Letnjoj školi nastava je interaktivna, postoji moderator koji prekida predavače i upućuje im podpitanja, ako smatra da polaznici nešto nisu razumeli,  ili da bi nešto trebalo pojasniti pre nego što se ide dalje. Posle prvih reakcija na neobično, polaznici su bili u stanju da na ovaj način prate 16 sati nastave u toku 2 dana, po velikoj vrućini i zapari. Tema se odnosila isključivo na uho, čulo sluha i ravnoteže. Anatomija, fiziologija, radiologija i hirurgija dobro su se uklapale u sveobuhvatan pregled, koji je specijalizantima dao detaljne osnove ovog dela struke. Zamisao Letnje škole je, da se jednom godišnje jedna od četiri velike teme otorinolarinogologije (otologija, rinologija, laringologija i nauka o tumorima) u četvorogodišnjim ciklusima ponavlja, tako da svi mladi imaju prilike da se u toku svoje specijalizacije informišu o najnovijim bazičnim znanjimakoje će primenjivati u praksi. Pismena evaluacija, koju ćemo anonimno sprovesti za nekoliko sedmica, pokazaće stepen zadovoljstva polaznika. Sa strane nastavnika postoji veliko poštovanje za mlade, koji su sve vreme, uprkos velike vrućine ostali aktivni i zainteresovano komentarisali. Priložene slike živo dopunjavaju utiske koje su učesnici sa obe strane predavačkog stola poneli kućama. Velika podrška starijih, zaslužnih nastavnika i Medicinske Akademije Srpskog lekarskog društva bila je garantija stalnosti ovog poduhvata i pružila svim učesnicima osećaj da su uloženi napori uvaženi i cenjeni od strane onih, koji su godinama sa istim ciljem unosili svu svoju energiju, entuzijazam, stvaralaštvo i umeće. Dobrotvor srpske medicine, profesor neurofarmakologije na Univerzitetu Ilinois u Čikagu, dr Miodrag Radulovački, koji je mnogo godina vodio programe gostovanja za gotovo 400 mladih studenata iz Srbije u SAD, obnovio je u svom rodnom mestu, zajedno sa organizacijom Gorana Srbije, zgradu koja danas nosi naziv „Eko Centar Radulovački“. Ovde učesnici susreta dece i mladih iz cele zemlje, sa raznim temama vezanim za čovekovu okolinu, mogu da stanuju (prostrane, lepo uređene četvorokrevetne sobe) i prate nastavne programe. Ideja je, da polaznici i nastavnici Letnje škole ovde zajednički provedu dva dana, pa se tako vreme nastave dopunjava neformalnim diskusijama. Organizatori su odlučili, da se Letnje škole u budućnosti odvijaju na ovom prijatnom i gostoljubivom mestu. Tema sledeće Letnje škole biće „Tumori u otorinolaringologiji“, a direktor Škole biće profesor Rajko Jović, koji već godinama vodi kurseve na tu temu , kao i kurseve iz laringologije na ORL klinici Kliničkog centra u Novom Sadu. Nastavnici će biti, kao na kursevima i u ovoj prvoj Letnjoj školi, istaknuti stručnjaci iz Srbije i inostranstva.