Maj. dr Milanko Milojević, otohirurg klinike-domaćina

maj-dr-milanko-milojevic-otohirurg

Serbian:

Maj. dr Milanko Milojević, otohirurg klinike-domaćina (levo), zatim direktor kursa profesor O’Donoghue, prof. Podvinec i g.Ranko Nikolić, predstavnik firme Storz ,Tuttlingen (sasvim desno), pred otvaranje TCO.

Organizatori se posebno zahvaljuju firmi Storz na aktivnom ućešću, glavnom sponzorstvu TCO i direktnoj pomoći u rešavanju svih tehničkih problema u pripremnim radovima.