Mrs. Milanka Drenovak, Audiologist at the Royal National Throat, Nose & Ear Hospital in London

Travelled to Belgrade to assist at the Founding session of the Working Group of Audiologists and Neurotologists.

Being a native of the country, she is keenly interested in helping to establish new contacts between British and local experts, communicate personal experience and inform on British standards to interested parties. Networking is her thing, so keep up the good work, Milanka! milanka@compuserve.com

milanka-drenovak-audiologist-royal-national-tne-hospital-london

Serbian:

Gospođa Milanka Drenovak posebno je doputovala iz Londona u Beograd na osnivački sastana Aktiva audiologa i neurotologa ORL sekcije SLD. Audiolozi u Velikoj Britaniji ne moraju biti lekari i imaju posebno udruženje, kao sto je to slučaj i u drugim evropskim zemljama. Imaju velik uticaj na celokupni razvoj svoje struke, a sa lekarima ORL struke usko sarađuju.

Gdja Drenovak radi u Royal National Ear, Nose and Throat Hospital i usko saradjuje sa tamošnjim otolozima – jednog od njih se veoma dobro sećamo sa prve videokonferencije o kohlearnim implantima u decembru 2004. Doktor Jeremy Lavy u međuvremenu šef otohirurgije u istoj bolnici, veoma se obradovao da čuje kako se saradnja nastavlja. Gđa Drenovak će zainteresovanima omogućiti pristup svim dokumentima o standardima rada u audiologiji i audiometriji kao i druge željene podatke o publikacijama i sl. Njen mejl je: milanka@compuserve.com