Predavanja na kursu držali su

prof-djeric-dergenc-radulovic-stankovic

Serbian:

Na slici je doajen Srpske otohirurgije prof. dr Rajko Radulović, koji je govorio o anatomiji facijalisa, svojoj omiljenoj temi u proteklim godinama.

Predavanja na kursu držali su profesorka Dragoslava Đerić, profesori Dergenc, Radulović i Stankovic kao i docent Dankuc. Sva su predavanja dostojno prikazala kapacitete naše otorinolaringologije.