TONZILARNI PROBLEM

tomzilarni-problem

Serbian:

U organizaciji Instituta za ORL i MFH Kliničkog Centra Srbije i Medicinskog Fakulteta u Beogradu -Kurs Kontinuirane Medicinske Edukacije – KME 24. januara 2006. godine u Kliničkom Centru Srbije u Beogradu , biće održan kurs posvećen TONZILARNOM PROBLEMU – SAVREMENA SAZNANJA O BAZIČNIM I KLINIČKIM ASPEKTIMA – Program