Učesnici videokonferencije u Britanskom Savetu

ucesnici-videokonferencije-britanski-savet

Serbian:

Učesnici videokonferencije u Britanskom Savetu pripremili su se za diskusiju i poslali matrijal unapred mejlom, što je omogućilo razmenu mišljenja o dijagnostičkim i operativnim metodama. Tako je docent dr Dragan Dankuc vatreno mogao da zastupa mišljenje o prednosti primarne rekonstrukcije srednjeg uva u hirugiji holesteatoma!

U prvom redu vide se i profesor dr Rade Kosanović kao i gđa Daša Herrmannova, veliki prijatelj i pomagaoc naših stručnjaka za rehabilitaciju nakon CI. Daša, odličan organizator, nam je uvek dobrodošao gost…